Καιρός

Η πληροφορία σχετικά με τον καιρό είναι μείζονος σημασία για τις ροές των μετακινήσεων επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και για την βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους. Για το λόγο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα παρέχει διαδικτυακή εφαρμογή αναλυτικής πρόγνωσης του καιρού για την περιοχή ενδιαφέροντος του έργου (δυτική ηπειρωτική χώρα), σε διερχόμενους ταξιδιώτες, επιβάτες και μεταφορείς καθώς και στους φορείς λειτουργίας των διασυνδεόμενων οδικών και ακτοπλοϊκών δικτύων.

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Για τις ανάγκες του έργου, αναπτύχθηκε εφαρμογή αναλυτικής πρόβλεψης του καιρού στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή, μέσω εύχρηστων διεπαφών παρέχει αναλυτική πληροφορία για τις τρέχουσες και προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες, στην περιοχή ενδιαφέροντος του έργου. Ειδική μέριμνα δίνεται στην παρουσίαση της πληροφορίας για τους περιλαμβανόμενους λιμένες (Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας και Πάτρας) και τις θαλάσσιες ζώνες τους.

Η εφαρμογή παρέχει:

  • Πολυκαναλική πρόσβαση με έμφαση στην βελτιστοποίηση της χρήσης από έξυπνες συσκευές (mobile first)
  • Υποστήριξη των ευρύτερα διαδεδομένων περιηγητών (internet explorer, chrome, firefox, safari, opera).
  • Πολύγλωσσο περιβάλλον χρήστη με εναλλαγή γλώσσας (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά) κατά βούληση.
  • Μενού επιλογής των κυριότερων τοποθεσιών (πόλεις, κωμοπόλεις, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος) για την παρουσίαση της πρόγνωσης του καιρού για την συγκεκριμένη περιοχή.
  • Παρουσίαση της πρόβλεψης του καιρού σε συγκεκριμένη περιοχή η οποία θα δίνεται σε πινακοειδή μορφή εμφανίζοντας με σύμβολα και λεκτικά τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες και τιμές των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων για τις επόμενες τρεις (3) ημέρες, ανά τρεις (3) ώρες.

Δείτε την πρόγνωση καιρού της Δυτικής Ηπειρωτικής Χώρας

Επιπρόσθετα, στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή και παρέχει πληροφορίες πρόγνωσης για το σύνολο των λιμένων του έργου, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων της Ιταλίας. Η εφαρμογή παρέχει επιπλέον στοιχεία αναφορικά με:

  • Κυματισμό (ύψος, περιοδικότητα)
  • Θαλάσσια ρεύματα
  • Θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://oceanlab.cmcc.it/arges/index.php