Οδικό Δίκτυο

Μέρος των δράσεων του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους ταξιδιώτες και στους οδικούς μεταφορείς καθώς και η παρακολούθηση των ροών κυκλοφορίας που από το “τελευταίο μίλι” κατευθύνονται στα λιμάνια για να χρησιμοποιήσουν τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, που λειτουργεί ως επικοινωνιακός κόμβος, και της διαδικτυακής εφαρμογής πληροφοριών οδικής ασφάλειας διατίθενται τα παρακάτω δεδομένα:

 • οπτική εικόνα από δικτυακές κάμερες σε οδικούς άξονες και κόμβους
 • στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων που διαθέτουν οι φορείς λειτουργίας των διεθνών οδικών αξόνων
 • στοιχεία διακίνησης επιβατών και οχημάτων στους λιμένες του έργου
 • καταγραφή συμβάντων και προγραμματισμένων ενεργειών που επηρεάζουν τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και γενικότερα πληροφορίες οδικής ασφάλειας

Συμβάντα

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής πληροφοριών οδικής ασφάλειας παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστε,ς με ελάχιστη είσοδο δεδομένων, να καταχωρούν γεωαναφερμένα μηνύματα - πληροφορίες όπως:

 • οδικά συμβάντα (ατυχήματα, πτώσεις βράχων κτλ)
 • συνθήκες οδικής κυκλοφορίας (μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, κίνηση με αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω πάγου ή χιονόπτωσης, προβλήματα ή διακοπή στην κυκλοφορία κτλ)
 • προγραμματισμένες ενέργειες (εργασίες λόγω έργων, αλλαγές στην κυκλοφορία κτλ)
 • σημαντικές φθορές, ελλείψεις ή βλάβες (επικίνδυνες φθορές οδοστρώματος όπως μεγάλες λακκούβες, καθιζήσεις, προβλήματα στην σήμανση, βλάβες στη φωτεινή σηματοδότηση κτλ)

Δείτε την εφαρμογή

Κάμερες

Το πληροφοριακό σύστημα έχει πρόσβαση σε δώδεκα (12) δικτυακές κάμερες της Περιφέρειας Ηπείρου και σε κάμερες των φορέων λειτουργίας των οδικών αξόνων της περιοχής του έργου. Στην πλατφόρμα διατηρείται μόνο γεωαναφερμένη απεικόνιση με τις θέσεις των καμερών και την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης της κάθε κάμερας, η οποία ελέγχεται με τη λήψη στιγμιότυπου χαμηλής ανάλυσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεκαπενταλέπτου (προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι διαδικτυακές συνδέσεις του συστήματος, οι εικόνες από τις δικτυακές κάμερες δεν αναμεταδίδονται από την πλατφόρμα). Στη βάση αποθηκεύεται μόνο το τελευταίο στιγμιότυπο για κάθε κάμερα. Για την πρόσβαση στη ζωντανή εικόνα της κάθε κάμερας διατίθεται σύνδεσμος.

Δείτε την εφαρμογή

Κυκλοφοριακή ροή

Τα στοιχεία κυκλοφοριακής ροής οχημάτων των οδικών αξόνων παρέχονται από τους φορείς λειτουργίας των οδικών αξόνων. Τα στοιχεία καταγράφονται ανά σταθμό μέτρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται. Επιπλέον, σύμφωνα με τα σύνολα δεδομένων καταγραφής κυκλοφοριακής ροής που διαμορφώνονται, παρέχονται τρεις γενικές (generic) διεπαφές άντλησης και εισαγωγής των αντίστοιχων δεδομένων, μία ανά είδος δυνατότητας:

 • διαδικτυακή υπηρεσία,
 • εισαγωγή αρχείου
 • εισαγωγή από χρήστη.