Τουρισμός

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του ARGES συνάδουν με την τήρηση του στρατηγικού χαρακτήρα του έργου και αφορούν και στον τουρισμό, με ένα από τα κύρια αντικείμενα του έργου τη βελτίωση των τουριστικών ροών στην περιοχή ενδιαφέροντος και με συναφείς δράσεις την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους ταξιδιώτες και την αύξηση των επιπέδων ασφαλείας τους. Για την παροχή τουριστικής πληροφόρησης υψηλής ελκυστικότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου, αναπτύχθηκε εφαρμογή εικονικής περιήγησης και πανοραμικών εικόνων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, επιτυγχάνεται η διασύνδεση με άλλα υλοποιημένα συστήματα και εφαρμογές της Περιφέρειας Ηπείρου (λ.χ. Τουριστικοί οδηγοί).

Εικονική Περιήγηση

Η εφαρμογή εικονικής περιήγησης και πανοραμικών εικόνων παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης (virtual tour). Η περιήγηση αφορά διαδρομή σε επιλεγμένη τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος που εντοπίζεται στην περιοχή της χαράδρας του Βίκου. Η κύρια συνολική διαδρομή 3,5 Km περιλαμβάνει το μονοπάτι από το Μονοδένδρι προς το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι επιπρόσθετες διαδρομές αφορούν οικισμούς που βρίσκονται περιμετρικά της χαράδρας του Βίκου (π.χ. Βίτσα, Βραδέτο, Καπέσοβο) καθώς και περιπατητικές διαδρομές εντός και εκτός αυτής. Επιπλέον για τους τρεις (3) λιμένες της περιοχής εφαρμογής του έργου (Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα) έγινε πανοραμική φωτογράφηση 360ο υψηλής ανάλυσης και παρέχονται και εικονικές περιηγήσεις.

http://www.argesnet.eu/virtual/

Οδηγοί

Τουριστικοί Οδηγοί